Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Powzięcie informacji o złożeniu żądania przez Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. Turów - Spółka Cywilna wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania umowy

Powzięcie informacji o złożeniu żądania przez Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. Turów - Spółka Cywilna wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania umowy

Raporty bieżące 2020-06-24 17:31

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. [PKO BP] zawiadomienie o złożeniu przez Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. Turów Spółka Cywilna, żądania do zapłaty kwoty ok. 3,8 mln zł z gwarancji należytego wykonania umowy, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 28/2020 oraz nr 70/2020.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marcin Ferdyn - Syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Powzięcie informacji o złożeniu żądania przez Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. Turów - Spółka Cywilna wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania umowy 142.61KB Plik: Powzięcie informacji o złożeniu żądania przez Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. Turów - Spółka Cywilna wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania umowy

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry