Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Powzięcie informacji o wypłacie przez Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A. środków z gwarancji na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Powzięcie informacji o wypłacie przez Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A. środków z gwarancji na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Raporty bieżące 2021-01-11 19:19

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 101/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym tj. 11 stycznia 2021 r. Spółka otrzymała od Citi Banku Handlowego w Warszawie S.A. [Bank] informację o wypłacie na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. kwoty ok. 5,2 mln zł z tytułu z gwarancji należytego wykonania umowy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent ocenia, iż powyższe zdarzenie będzie miało istotny wpływ na wynik finansowy Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marcin Ferdyn - syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Powzięcie informacji o wypłacie przez Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A. środków z gwarancji na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 130.34KB Plik: Powzięcie informacji o wypłacie przez Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A. środków z gwarancji na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry