Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Powołanie Prezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

Powołanie Prezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

Raporty bieżące 2018-04-12 15:05

Zarząd ELEKTROBUDOWY SA (Spółka) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu dotychczasowego Prezesa IX kadencji Zarządu Spółki, Pana Janusza Juszczyka z dniem upływu IX kadencji Zarządu - na Prezesa X kadencji Zarządu Spółki ELEKTROBUDOWA SA. 
Równocześnie Pan Janusz Juszczyk obejmie stanowisko Dyrektora Spółki ELEKTROBUDOWA SA.  

Pan Janusz Juszczyk posiada wykształcenie wyższe (magister inżynier elektryk) - ukończył w roku 1980 studia na kierunku Elektrotechnika Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Projektami na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. 

Swoją karierę rozpoczął w 1980 roku w Zakładach Koksowniczych im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując na stanowisku głównego specjalisty ds. energetycznych w Opolskim Kombinacie Ogrodniczym Opole (Zakład Produkcji Sadowniczej Grudynia Wielka) oraz w latach 1984-1985 w Okręgowych Warsztatach Poczty i Telekomunikacji w Opolu-Winowie.
Od grudnia 1985 roku zatrudniony jest w ELEKTROBUDOWIE kolejno przechodząc szczeble kariery od Kierownika Robót, przez Zastępcę Dyrektora Wielkiego Zespołu Montaży Opole, Dyrektora Marketingu Rynku Wytwarzania Energii, Członka Zarządu - Dyrektora Oddziału Spółki Rynek Wytwarzania Energii, Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu. 

Aktualnie Pan Janusz Juszczyk pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Vector Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Janusz Juszczyk nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROBUDOWY SA, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. 

Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Janusz Juszczyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Wojciech Paleczny - Wiceprezes Zarządu,
Paweł Skrzypczak - Wiceprezes Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Powołanie Prezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA 75.13KB Plik: Powołanie Prezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry