Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Powołanie Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA na trwającą X kadencję

Powołanie Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA na trwającą X kadencję

Raporty bieżące 2017-11-09 16:30

Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA („Spółka",) informuje, iż w dniu 9 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Grzegorza Krystka (Krystek) na Członka Rady Nadzorczej na trwającą X kadencję.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys Pana Grzegorza Krystka.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Grzegorz Krystek nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Grzegorz Krystek oświadczył, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Grzegorz Krystek złożył również oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu
Jan Wilk - Prokurent

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Życiorys Pana Grzegorza Krystka 49.83KB Plik: Życiorys Pana Grzegorza Krystka

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry