Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Podpisanie kolejnego aneksu do umowy z Wood Environment & Infrastructure Solutions Inc.

Podpisanie kolejnego aneksu do umowy z Wood Environment & Infrastructure Solutions Inc.

Raporty bieżące 2018-06-20 09:21

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 30.05.2018 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWY SA („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20.06.2018 r. do Spółki wpłynął kolejny podpisany aneks do umowy zawartej z firmą Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc. z siedzibą w USA na wykonanie wraz z dostawami instalacji elektrycznych i teletechnicznych związanych z budową Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis w ramach Stopniowego i Adaptywnego Programu dla Europy Etap III w Redzikowie.
Przedmiotem aneksu jest wykonanie dodatkowych prac na kwotę 1,7 mln USD netto oraz uzgodnienie terminu zakończenia prac na 28 lutego 2019 roku.
Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Po podpisaniu aneksu łączna wartość robót zleconych w ramach przedmiotowej umowy wynosi 15,1 mln USD netto.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Podpisanie kolejnego aneksu do umowy z Wood Environment & Infrastructure Solutions Inc. 73.26KB Plik: Podpisanie kolejnego aneksu do umowy z Wood Environment & Infrastructure Solutions Inc.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry