Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Podpisanie aneksu do umowy z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

Podpisanie aneksu do umowy z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

Raporty bieżące 2017-10-11 14:25

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 31 maja 2016 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA informuje, że w dniu dzisiejszym został zawarty aneks do umowy z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k., której przedmiotem jest dostawa materiałów pomocniczych i montaż pakietów wyposażenia elektrycznego, dostawa kabli, układanie, podłączanie i uszczelnianie oraz uziemienie nadziemne tras kablowych. Zawarta umowa związana jest z realizacją przez Polimex Opole „pod klucz" dwóch bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Przedmiotem aneksu jest zmiana zakresu umowy oraz wykonanie dodatkowych prac elektromontażowych i dostaw. W związku z podpisaniem aneksu uległa zwiększeniu wartość umowy o kwotę w wysokości 13,6 mln zł netto.

Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.

Po podpisaniu aneksu łączna szacunkowa wartość robót zleconych przez Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. w ramach przedmiotowej umowy wynosi 66,6 mln zł netto.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu,
Jan Wilk - Prokurent

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Podpisanie aneksu do umowy z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. 69.88KB Plik: Podpisanie aneksu do umowy z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry