Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Podpisanie aneksu do umowy z AREVA GmbH

Podpisanie aneksu do umowy z AREVA GmbH

Raporty bieżące 2018-07-02 15:40

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 30 marca 2018 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 2 lipca 2018 roku aneksu do umowy z dnia 3 stycznia 2008 roku zawartej z firmą AREVA GmbH z siedzibą w Erlangen - Niemcy („Zamawiający”) na wykonanie montażu instalacji elektrycznych, w tym montaż kabli i urządzeń rozdzielczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz udział w rozruchu dla części reaktorowej w budowanej elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii („Umowa”).

Przedmiotem aneksu jest wykonanie dodatkowych robót elektromontażowych, a tym samym zwiększenie wartości Umowy o kwotę preliminowaną w wysokości 11,5 mln EUR netto oraz wydłużenie szacowanego terminu realizacji Umowy do sierpnia 2019 roku. Ostateczna wartość będzie określona rzeczywistą wielkością prac wykonanych przez Spółkę na rzecz Zamawiającego biorąc pod uwagę ceny jednostkowe za poszczególny rodzaj prac.

Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie. Po podpisaniu aneksu łączna wartość robót zleconych przez AREVA GmbH w ramach Umowy wynosi około 179 mln EUR netto.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu,
Jan Wilk - Prokurent

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Podpisanie aneksu do umowy z AREVA GmbH 71.29KB Plik: Podpisanie aneksu do umowy z AREVA GmbH

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry