Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Allianz Polska S.A.

Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Allianz Polska S.A.

Raporty bieżące 2018-06-04 14:46

Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) informuje, że w dniu 4 czerwca 2018 roku zawarł z TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego („Aneks”), o której zawarciu, a następnie przedłużeniu do dnia 31 maja 2018 r. Emitent informował w raportach bieżących nr 20/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. i 27/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.

Na podstawie zawartego Aneksu, strony przedłużyły do dnia 31 maja 2019 r. okres, w którym TUiR Allianz Polska S.A. wydawać będzie Spółce gwarancje kontraktowe (przetargowe, należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki) na rzecz wskazanych podmiotów (Beneficjentów Gwarancji).

Wysokość limitu odnawialnego została na dotychczasowym poziomie 40,0 mln zł, z podlimitem na pojedynczą gwarancję w wysokości 10 mln zł.

Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Allianz Polska S.A. 72.13KB Plik: Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Allianz Polska S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry