Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

Raporty bieżące 2018-02-26 13:58

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) informuje, że w dniu 26 lutego 2018 roku został zawarty aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 24 lutego 2006 r. („Aneks”) z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Bank”). 
Na podstawie Aneksu zmniejszona została kwota limitu kredytowego wielocelowego z 146,9 mln zł do wysokości 100,0 mln zł. Ponadto, strony przedłużyły okres, na który został udzielony limit do dnia 28 lutego 2019 r. 
Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Paweł Skrzypczak - Wiceprezes Zarządu 
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA 70.03KB Plik: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry