Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Raporty bieżące 2018-06-29 14:41

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 30 maja 2018 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWY SA („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy z dnia 21 kwietnia 2004 roku o wielocelowy limit kredytowy („Aneks”).

Aneks przedłuża termin udostępnienia limitu wielocelowego w wysokości 60 mln zł do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Paleczny Wojciech - Wiceprezes Zarządu
Wilk Jan - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. 69.79KB Plik: Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry