Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Raporty bieżące 2018-04-30 15:05

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 27 lipca 2017 r., Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy z dnia 21 kwietnia 2004 roku
o wielocelowy limit kredytowy („Aneks”).

Aneks przedłuża termin udostępnienia limitu wielocelowego w wysokości 60 mln zł do dnia 31 maja 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.pdf 107.25KB Plik: Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.pdf

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry