Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Raporty bieżące 2017-07-27 12:18

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) informuje, że w dniu 27 lipca 2017 roku zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy z dnia 21 kwietnia 2004 roku o wielocelowy limit kredytowy („Aneks”).

Aneks przedłuża termin udostępnienia limitu wielocelowego w wysokości 60 mln zł do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Paweł Skrzypczak – Wiceprezes Zarządu
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. 68.73KB Plik: Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry