Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Raporty bieżące 2017-04-27 16:58

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r., Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 roku zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy z dnia 21 kwietnia 2004 roku o wielocelowy limit kredytowy („Aneks”).

Aneks przedłuża termin udostępnienia limitu wielocelowego w wysokości 60 mln zł do dnia 31 maja 2017 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Wojciech Paleczny – Wiceprezes Zarządu
Jan Wilk – Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. 68.49KB Plik: Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry