Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Podjęcie decyzji o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji

Podjęcie decyzji o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji

Raporty bieżące 2019-05-13 19:44

Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 13 maja 2019 r. Zarząd Spółki zdecydował o podjęciu czynności zmierzających do zwołania walnego zgromadzenia Spółki, w porządku obrad którego zamieszczony zostanie punkt porządku obrad dotyczący podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nieprzekraczającej 20% udziału w obecnym kapitale zakładowym Emitenta.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji jest jednym z oczekiwań instytucji finansowych w związku z prowadzonymi rozmowami dotyczącymi zawarcia umowy w sprawie finansowania działalności Spółki, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowe warunki podwyższenia kapitału zakładowego zostaną ustalone przez Zarząd w najbliższych dniach, po zakończeniu analiz, w drodze podjęcia odrębnej uchwały, a następnie przedstawione do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki. Po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki podejmie decyzję o zwołaniu walnego zgromadzenia Spółki.

O kolejnych decyzjach organów Spółka informowała będzie w trybie odrębnych raportów.

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Podjęcie decyzji o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 129.63KB Plik: Podjęcie decyzji o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry