Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Otrzymanie not obciążeniowych wystawionych przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Otrzymanie not obciążeniowych wystawionych przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Raporty bieżące 2020-03-25 18:47

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu [ENEA Operator], datowane na dzień 23 marca 2020 roku noty księgowe z wezwaniami do zapłaty przez Spółkę łącznej kwoty w wysokości ok. 15,5 mln zł z tytułu naliczenia przez ENEA Operator kar umownych wynikających z zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na rzecz  ENEA Operator.

Najwyższa nota obciążeniowa na kwotę ok. 13,2 mln zł jest związana z realizacją przez Spółkę kontraktu pn: „Budowa GPZ Krobia wraz z dwutorową linią zasilającą” za który ustalono wynagrodzenie netto w kwocie 14,6 mln zł. Zaawansowanie prac na dzień publikacji niniejszego raportu na tym kontrakcie wynosi 99,9%. Aktualnie Spółka jest na etapie uzyskania pozyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:
Marcin Ferdyn - syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Otrzymanie not obciążeniowych wystawionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. 138.51KB Plik: Otrzymanie not obciążeniowych wystawionych przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry