Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy wraz z naliczeniem kary umownej przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy wraz z naliczeniem kary umownej przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Raporty bieżące 2020-11-13 16:13

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13 listopada 2020 roku Spółka otrzymała od ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu [Zamawiający], pismo datowane na dzień 10 listopada 2020 roku informujące o odstąpieniu od umowy realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii kablowych 110 kV Garbary - Cytadela - Garbary - EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań” [Umowa] oraz o naliczeniu i wezwaniu Spółki przez Zamawiającego do zapłaty kary umownej w wysokości ok. 4,7 mln zł z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta.

Wartość ww. zadania inwestycyjnego ustalono w kwocie ok. 19 mln zł, natomiast zaawansowanie prac na dzień publikacji niniejszego raportu na tym kontrakcie wynosi 5%. Spółka przeanalizuje zasadność złożonego przez Zamawiającego odstąpienia w świetle postanowień Umowy, stanu faktycznego oraz z uwzględnieniem ogłoszonej wobec Emitenta upadłości.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marcin Ferdyn - Syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy wraz z naliczeniem kary umownej przez ENEA Operator Sp. z o.o. 129.97KB Plik: Otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy wraz z naliczeniem kary umownej przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry