Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Odstąpienie od umowy przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Odstąpienie od umowy przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Raporty bieżące 2020-03-26 18:44

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2020 dotyczącego not obciążeniowych wystawionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. [ENEA Operator], Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 26 marca 2020 roku Spółka otrzymała od ENEA Operator, datowane na dzień 24 marca 2020 roku pisma zawierające odstąpienia od umów wraz z naliczeniem kar umownych oraz wezwaniami do zapłaty dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na rzecz ENEA Operator.

Otrzymane w dniu dzisiejszym noty obciążeniowe z tytułu naliczenia kar umownych w łącznej wysokości ok. 12,7 mln zł oraz odstąpienia od umów dotyczą zadań inwestycyjnych wskazanych w ww. raporcie bieżącym z wyłączeniem jednak kontraktu pn: "Budowa GPZ Krobia wraz z dwutorową linią zasilającą".

Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu umów od których odstąpiła ENEA Operator wynosi netto ok. 53,0 mln zł, natomiast wartość prac zrealizowanych przez Emitenta obejmuje łącznie 16,8 mln zł.

Spółka przeanalizuje zasadność oraz skuteczność złożonych przez ENEA Operator odstąpień w świetle postanowień każdej z poszczególnych umów, stanu faktycznego oraz z uwzględnieniem ogłoszonej wobec Spółki upadłości. Informacje nt. stanowiska Spółki oraz istotnych działań podejmowanych w związku z otrzymanymi pismami Spółka przekaże osobnym raportem.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:
Marcin Ferdyn - syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Odstąpienie od umowy przez ENEA Operator Sp. z o.o. 138.24KB Plik: Odstąpienie od umowy przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry