Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Korekta prognozy wyników finansowych w zakresie zysku netto Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA na 2018 rok

Korekta prognozy wyników finansowych w zakresie zysku netto Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA na 2018 rok

Raporty bieżące 2018-05-30 15:30

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”, „Emitent”) przedstawia korektę prognozy wyników finansowych na 2018 rok, opublikowanych raportem bieżącym nr 4/2018 dnia 6 lutego 2018 roku.

Prognoza finansowa na 2018 rok zakładała osiągnięcie zysku netto przez Spółkę w wysokości 41,9 mln zł oraz Grupę Kapitałową w wysokości 46,0 mln zł.

Zarząd zdecydował, na podstawie dokonanej analizy przewidywanego wykonania kontraktów realizowanych przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej, znaczącego wzrostu kosztów na realizowanych kontraktach, a także wpływu otoczenia rynkowego na wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej, o obniżeniu prognozy zysku netto. Po korekcie prognozowany zysk netto Spółki wynosi 34,8 mln zł, zaś Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA 27,3 mln zł.

Zweryfikowana prognoza wyników finansowych na 2018 rok przedstawia się następująco:

ELEKTROBUDOWA SA:
Zamówienia 994,2 mln PLN
Przychody ze sprzedaży 899,4 mln PLN
Zysk netto 34,8 mln PLN

GRUPA KAPITAŁOWA ELEKTROBUDOWA:
Przychody ze sprzedaży 959,7 mln PLN
Zysk netto 27,3 mln PLN
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ELEKTROBUDOWY 27,1 mln zł

Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanej prognozy niezwłocznie, o ile jedna z prognozowanych pozycji będzie się istotnie różnić od danych prezentowanych w raporcie.

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu
Wojciech Paleczny - Wiceprezes Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Korekta prognozy wyników finansowych w zakresie zysku netto Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA na 2018 rok 76.29KB Plik: Korekta prognozy wyników finansowych w zakresie zysku netto Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA na 2018 rok

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry