Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Informacje o osobie zarządzającej

Informacje o osobie zarządzającej

Raporty bieżące 2020-11-16 12:48

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 97/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku, w którym poinformowano o ustanowieniu kuratora do reprezentowania Spółki w postępowaniu upadłościowym, ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka] przekazuje poniżej informacje o osobie zarządzającej tj. kuratorze Panu Piotrze Kudelskim.

Pan Piotr Kudelski został wyznaczony do pełnienia funkcji kuratora Spółki na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy z dnia 12 listopada 2020 roku. 

Pan Piotr Kudelski jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydział Ekonomii, specjalistą w zakresie audytu i analizy finansowej. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 16380/2000 do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 2000 roku jest także biegłym sądowym w zakresie księgowości, rachunkowości i finansów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Pan Piotr Kudelski posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy m.in. jako: Główny Księgowy w Mostotal Będzin S.A. [2001-2003], Dyrektor Finansowy w Huta Batory S.A., a następnie Huta Batory Sp. z o.o. - Grupa Alchemia S.A. [2003 - 2009], Dyrektor Finansowy w KEM Sp. z o.o. [2010 - 2017] oraz GC Investment S.A. [2017 - nadal].

Ponadto Pan Piotr Kudelski od 2010 roku prowadzi także kancelarię ekspercką EXPERTIS CONSULTING w Warszawie.

Pan Piotr Kudelski zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Ponadto, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych, spółek kapitałowych jak i w konkurencyjnych osobach prawnych, jako członek ich organów. Pan Piotr Kudelski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marcin Ferdyn - syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Informacje o osobie zarządzającej 128.89KB Plik: Informacje o osobie zarządzającej

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry