Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Informacje o osobie zarządzającej

Informacje o osobie zarządzającej

Raporty bieżące 2020-03-25 16:22

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 24 marca 2020 roku, w którym poinformowano m.in. o wyznaczeniu syndyka w związku z ogłoszoną upadłością, ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka] przekazuje poniżej informacje o osobie zarządzającej tj. syndyku Panu Marcinowi Ferdyn.

Pan Marcin Ferdyn został wyznaczony do pełnienia funkcji syndyka Spółki na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy z dnia 24 marca 2020 roku. 

Pan Marcin Ferdyn jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji. Jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod numerem Kt 2281. Posiada również licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 220, a także na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Pan Marcin Ferdyn posiada doświadczenie zawodowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych kilkunastu podmiotów m.in. jako: zarządca w postępowaniu sanacyjnym WM Malta Sp. z o.o. w restrukturyzacji [2019 - nadal], nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym Konsorcjum Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A. w restrukturyzacji [2019 - nadal] oraz nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym Bumech S.A. w restrukturyzacji [2017 - 2019]. Pan Marcin Ferdyn posiada również doświadczenie zawodowe w postępowaniach upadłościowych kilkunastu podmiotów m.in. jako: syndyk masy upadłości Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego Sp. z o.o. w upadłości [2019 - nadal], syndyk masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej [2011 - nadal] oraz syndyk masy upadłości GPM Handel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej [2009 - nadal].

Ponadto Pan Marcin Ferdyn od 2005 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego.

Pan Marcin Ferdyn zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Ponadto, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych, spółek kapitałowych jak i w konkurencyjnych osobach prawnych, jako członek ich organów. Pan Marcin Ferdyn nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:
Marcin Ferdyn - syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Informacje o osobie zarządzającej 141.17KB Plik: Informacje o osobie zarządzającej

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry