Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 64/2020

Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 64/2020

Raporty bieżące 2020-06-09 14:39

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 64/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie złożenia zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości Spółki podaje do wiadomości, że przedmiotem postępowania w Sądzie Arbitrażowym przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców są wszystkie spory i roszczenia powstałe na tle umowy z dnia 1 sierpnia 2016 r. o projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku. Stronami wspomnianego wyżej postępowania jest Spółka oraz Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.  

Emitent informował o przedmiotowym postępowaniu w raportach bieżących nr 137/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. oraz nr 154/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marcin Ferdyn - syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 64/2020 135.21KB Plik: Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 64/2020

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry