Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Informacja nt. złożenia pozwu do Sądu Arbitrażowego przeciwko Sulzer Pumpen GmbH

Informacja nt. złożenia pozwu do Sądu Arbitrażowego przeciwko Sulzer Pumpen GmbH

Raporty bieżące 2020-12-31 17:15

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31 grudnia 2020 r. Spółka złożyła do Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie pozew w związku z nienależytym wykonaniem umowy przeciwko Sulzer Pumpen GmbH z siedzibą w Niemczech [Sulzer] o zapłatę kwoty ok. 1,12 mln euro, co stanowi równowartość ok. 5,2 mln zł. Sulzer był podwykonawcą Emitenta w zakresie dostaw sprzętu i materiału przy realizacji Inwestycji Metateza w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z przedmiotowym postępowaniem arbitrażowym Spółka będzie informować w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marcin Ferdyn - syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Informacja nt. złożenia pozwu do Sądu Arbitrażowego przeciwko Sulzer Pumpen GmbH 130.37KB Plik: Informacja nt. złożenia pozwu do Sądu Arbitrażowego przeciwko Sulzer Pumpen GmbH

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry