Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Informacja nt. zawarcia umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Emitenta

Informacja nt. zawarcia umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Emitenta

Raporty bieżące 2021-02-04 18:56

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 100/2020 z 15 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta tj. ENERGOTEST Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach [Energotest] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 4 lutego 2021 r. została zawarta umowa sprzedaży 100% udziałów Energotest z SPIE Central Europe GmbH z siedzibą w Ratingen, Niemcy [SPIE CE] za cenę ok. 18,4 mln zł.

Przeniesienie prawa własności udziałów Energotest ze Spółki na rzecz SPIE CE nastąpi z chwilą otrzymania przez Emitenta zapłaty ceny sprzedaży.    

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marcin Ferdyn - syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Informacja nt. zawarcia umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Emitenta 127.69KB Plik: Informacja nt. zawarcia umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Emitenta

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry