Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Informacja nt. wyroku częściowego nr 1 oraz wyroku wstępnego nr 1 w postępowaniu arbitrażowym przeciwko PKN Orlen

Informacja nt. wyroku częściowego nr 1 oraz wyroku wstępnego nr 1 w postępowaniu arbitrażowym przeciwko PKN Orlen

Raporty bieżące 2021-02-12 17:13

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] w nawiązaniu
do raportów bieżących:

  • nr 41/2019 z dnia 27 maja 2019 r., w którym poinformowano, że doręczono Spółce oświadczenie, w którym PKN Orlen żąda obniżenia wynagrodzenia należnego Spółcez tytułu realizacji umowy o projektowanie, dostawy i budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w zakładzie produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. w Płocku do kwoty 132,4 mln zł oraz 22,6 mln EUR, oraz
  • nr 154/2019 z 31 grudnia 2019 r., w którym poinformowano, że Emitent na mocy zapisu na sąd polubowny zawartego w dniu 8 listopada 2019 r., o czym informowano w raporcie bieżącym nr 137/2019 z 8 listopada 2019 roku, złożył do Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców pozew przeciwko PKN Orlen na łączną kwotę ok. 103,9 mln zł oraz ok. 11,5 mln euro,

informuje, że w dniu 12 lutego 2021 r. Spółka, otrzymała wyrok częściowy nr 1 wydany przez Zespół Orzekający Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Doradców Rzeczoznawców w Warszawie, w którym orzekł o oddaleniu żądania strony pozwanej PKN Orlen S.A. [PKN Orlen] o obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego strony powodowej [ELEKTROBUDOWA S.A. w upadłości] łącznie o 11.612,94 PLN i 4.602.235,65 EUR w ramach „Umowy o projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku” z dnia 1.08.2016 r. jako bezzasadnego. Według informacji od pełnomocników Sąd Arbitrażowy w późniejszym terminie wyda kolejny wyrok częściowy rozpoznający roszczenie Spółki co do zapłaty wynagrodzenia.

Ponadto Emitent informuje, iż również w dacie 12 lutego 2021 r. Spółka otrzymała wyrok wstępny nr 1, w którym roszczenia Emitenta o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie dwóch prac dodatkowych, tj. „Instrukcji przygotowania instalacji po remoncie do ruchu” i za dostarczenie adsorbera FA-2202 Nitrogen Treater ze stali nierdzewnej zamiast ze stali węglowej, zostały uznane za usprawiedliwione co do zasady. Wartość wynagrodzenia wskazanego w pozwie arbitrażowym Spółki wynosi ok. 0,38 mln zł, przy czym wyrok
w przedmiocie wynagrodzenia za obie prace dodatkowe zostanie wydany po sporządzeniu opinii przez biegłego i ustaleniu zasadności tego roszczenia co do konkretnej wysokości.

Z uwagi na skomplikowany oraz wielowątkowy charakter wzajemnych roszczeń rozpatrywanych w ramach postępowania arbitrażowego Sąd zdecydował o wyodrębnieniu szeregu pomniejszych kwestii oraz spornych roszczeń do odrębnych postępowań składowych. O kolejnych wyrokach częściowych oraz wstępnych odnoszących się do istotnych kwestii składających się na przedmiot postepowania arbitrażowego Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących. 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marcin Ferdyn - Syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Informacja nt. wyroku częściowego nr 1 oraz wyroku wstępnego nr 1 w postępowaniu arbitrażowym przeciwko PKN Orlen 144.16KB Plik: Informacja nt. wyroku częściowego nr 1 oraz wyroku wstępnego nr 1 w postępowaniu arbitrażowym przeciwko PKN Orlen

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry