Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Informacja nt. wyroków częściowych nr 2, 3 i 4 w postępowaniu arbitrażowym przeciwko PKN Orlen

Informacja nt. wyroków częściowych nr 2, 3 i 4 w postępowaniu arbitrażowym przeciwko PKN Orlen

Raporty bieżące 2021-02-26 22:10

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z 12 lutego 2021 roku oraz raportów wcześniejszych informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. Spółka, otrzymała kolejne wyroki częściowe tj. wyroki nr 2, 3 i 4 wydane w Postępowaniu Arbitrażowym co do zapłaty wynagrodzenia.

W wyroku częściowym nr 2 zasądzono od PKN Orlen na rzecz Spółki łącznie kwotę 11.307.853,61 PLN tytułem podatku VAT z faktur dochodzonych przez Spółkę w Postępowaniu Arbitrażowym, które uprzednio były przedmiotem oświadczenia PKN o potrąceniu.

W wyroku częściowym nr 3 zasądzono od PKN Orlen na rzecz Spółki łącznie kwotę 1.180.846,40 PLN tytułem faktur niezapłaconych i niepotrąconych przez PKN Orlen.

W wyroku częściowym nr 4 zasądzono od PKN Orlen na rzecz Spółki łącznie kwotę 2.090.738,20 PLN oraz 1.379.395,95 EUR, a oddalono żądanie Emitenta na kwotę 175.615,68 EUR tytułem faktur niezapłaconych i potrąconych przez PKN Orlen, która to kwota została uznana za zasadnie potrąconą przez PKN tytułem kary umownej za zwłokę.

Łącznie wyrokami częściowymi nr 2, 3 i 4 zasądzono z tytułu roszczeń o zapłatę wynagrodzenia od PKN Orlen na rzecz Spółki kwotę 14.579.438,21 PLN oraz 1.379.395,95 EUR.

Z uwagi na skomplikowany oraz wielowątkowy charakter wzajemnych roszczeń rozpatrywanych w ramach postępowania arbitrażowego Sąd zdecydował o wyodrębnieniu szeregu pomniejszych kwestii oraz spornych roszczeń do odrębnych postępowań składowych. Według informacji od pełnomocników Sąd Arbitrażowy w późniejszym terminie wyda kolejne wyroki częściowe rozpoznające roszczenie Spółki co do zapłaty wynagrodzenia, a także pozostałych roszczeń pozostałych dochodzonych w ramach Postępowania Arbitrażowego w tym z tytułu nadużycia gwarancji, rozliczenia robót dodatkowych oraz zwiększenia wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.

O kolejnych wyrokach częściowych oraz wstępnych odnoszących się do istotnych kwestii składających się na przedmiot postepowania arbitrażowego Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marcin Ferdyn - Syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Informacja nt. wyroków częściowych nr 2, 3 i 4 w postępowaniu arbitrażowym przeciwko PKN Orlen 138.13KB Plik: Informacja nt. wyroków częściowych nr 2, 3 i 4 w postępowaniu arbitrażowym przeciwko PKN Orlen

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry