Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Informacja nt. rozstrzygnięcia przetargu w sprawie zbycia udziałów w spółce zależnej Emitenta

Informacja nt. rozstrzygnięcia przetargu w sprawie zbycia udziałów w spółce zależnej Emitenta

Raporty bieżące 2020-12-15 15:05

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 95/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia warunków przetargu na sprzedaż przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej  Emitenta tj. ENERGOTEST Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach [Energotest] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 grudnia 2020 r. na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego - komisarza rozstrzygnięty został ww. przetarg. Syndyk dokonał wyboru oferty złożonej przez SPIE Central Europe GmbH z siedzibą w Ratingen, Niemcy [SPIE CE]. Wybór Syndyka został zatwierdzony postanowieniem przez Sędziego - komisarza.

Oferta złożona przez SPIE CE przewiduje zakup Energotestu za cenę ok. 18,4 mln zł. Oferta zawiera wszelkie wymogi zawarte w regulaminie przetargu.

Jednocześnie Syndyk masy upadłości informuje, iż najwyższa oferta została złożona przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., oferta wobec formalnego braku nie spełnia warunków uczestnictwa w przetargu.

Postanowienie Sądu dotyczące wyboru oferty SPIE CE jest nieprawomocne.

Spółka o kolejnych istotnych etapach w przedmiotowej sprawie będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marcin Ferdyn - syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Informacja nt. rozstrzygnięcia przetargu w sprawie zbycia udziałów w spółce zależnej Emitenta 132.44KB Plik: Informacja nt. rozstrzygnięcia przetargu w sprawie zbycia udziałów w spółce zależnej Emitenta

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry