Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Informacja nt. publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Informacja nt. publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Raporty bieżące 2021-01-11 18:24

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2020 oraz 99/2020 informuje, iż w związku z uprawomocnieniem się z dniem 8 października 2020 r. postanowienia o upadłości Spółki, zgodnie z art. 91 ust. 11 Ustawy o ofercie publicznej […], po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości nastąpi z mocy prawa wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Wycofanie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym uchyla skutki ich dopuszczenia do obrotu na tym rynku regulowanym, w konsekwencji czego począwszy od dnia 8 kwietnia 2021 r. Emitenta nie będą obowiązywały w szczególności przepisy Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

W związku z powyższym, na skutek wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym Spółka w 2021 r. nie planuje publikacji raportów okresowych.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marcin Ferdyn - syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Informacja nt. publikacji raportów okresowych w 2021 roku 131.76KB Plik: Informacja nt. publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry