Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Informacja nt. aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

Informacja nt. aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

Raporty bieżące 2019-07-31 16:20

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2019 z dnia 27 maja 2019 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [„Spółka”] informuje, że w dniu 31 lipca 2019 roku do Spółki wpłynął obustronnie podpisany kolejny aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 24 lutego 2006 r. [„Aneks”] z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie [„Bank”].

Na podstawie Aneksu, strony przedłużyły do dnia 20 września 2019 roku okres, na jaki został udzielony limit kredytowy wielocelowy nieodnawialny do kwoty 42 mln zł.   

Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Czajka - Członek Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Informacja nt. aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA 128.3KB Plik: Informacja nt. aneksu do umowy kredytowej z PKO BP SA

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry