Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Informacja dodatkowa do raportu bieżącego nr 53/2020

Informacja dodatkowa do raportu bieżącego nr 53/2020

Raporty bieżące 2020-05-15 19:41

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2020 w sprawie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta informuje, że ww. umowa przewiduje na rzecz Spółki miesięczny czynsz dzierżawny w kwocie ok. 0,78 mln zł, w tym ok. 0,53 mln zł za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci „Produkcji” oraz ok. 0,25 mln zł za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci „Realizacji”, przy czym czynsz obejmuje kwoty podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz koszty ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy, które będzie uiszczał Emitent.  Umowa przewiduje również przejecie przez Zarmen Sp. z o.o. jako Dzierżawcę ok. 900 pracowników Spółki.

Ponadto umowa dzierżawy zawiera typowe dla tego rodzaju umów postanowienia odnoszące się do wskazania kazuistycznie opisanych okoliczności, których wystąpienie lub brak wystąpienia uprawniać będzie każdą ze stron do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, które dotyczą prawidłowej realizacji zobowiązań umownych jak w szczególności zaleganie w regulowaniu czynszu dzierżawnego. Umowa przewiduje również możliwość przejścia na Dzierżawcę części umów realizowanych przez Spółkę [czy to w ramach cesji czy podwykonawstwa], przy czym uwarunkowania takiej możliwości zależne są od szeregu powiązanych ze sobą okoliczności opisanych w umowie do których należy np. zakres realizacji wzajemnych rozliczeń oraz określone działania stron umowy i dotychczasowych kontrahentów Emitenta.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę:
Marcin Ferdyn - Syndyk masy upadłości

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Informacja dodatkowa do raportu bieżącego nr 53/2020 136.77KB Plik: Informacja dodatkowa do raportu bieżącego nr 53/2020

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry