Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Doprecyzowanie treści raportu bieżącego nr 42/2017 z dnia 8.11.2017 roku

Doprecyzowanie treści raportu bieżącego nr 42/2017 z dnia 8.11.2017 roku

Raporty bieżące 2017-11-09 12:15

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2017 z dnia 8 listopada 2017 dotyczącego szacunkowych danych finansowych, precyzuje iż podane w ww. raporcie szacunkowe dane finansowe dotyczą okresu III kwartałów 2017 roku.

Treść raportu po korekcie:
Szacunkowe dane finansowe za III kwartały 2017 r.

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za III kwartały 2017 roku.
Wstępne szacunki za III kwartały 2017 roku: 

ELEKTROBUDOWA SA:
Zamówienia 486,7 mln PLN
Przychody ze sprzedaży 579,5 mln PLN
Zysk netto 29,8 mln PLN

Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA:
Przychody ze sprzedaży 607,6 mln PLN
Zysk netto 30,1 mln PLN
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ELEKTROBUDOWY SA 30,1 mln PLN

Powyższe wartości mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od ostatecznych wartości, które zostaną opublikowane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za III kwartały 2017 roku. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartały 2017 roku nastąpi 15 listopada 2017 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:
Paweł Skrzypczak - Wiceprezes Zarządu
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Doprecyzowanie treści raportu bieżącego nr 42/2017 z dnia 8.11.2017 roku 72.82KB Plik: Doprecyzowanie treści raportu bieżącego nr 42/2017 z dnia 8.11.2017 roku

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry