Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Aktualizacja informacji o umowie z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A.

Aktualizacja informacji o umowie z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A.

Raporty bieżące 2018-07-31 15:26

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 1.08.2016 r. w sprawie zawarcia  umowy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. („Zamawiający”) na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Zamawiającego w Płocku („Umowa”), w związku z upływem wskazanego w Umowie terminu zakończenia prac, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) informuje, że nadal trwają prace związane z realizacją przez Spółkę przedmiotu Umowy. Spółka jest na końcowym etapie zakończenia prac montażowych, po których nastąpi rozruch instalacji i oddanie jej do eksploatacji.

Spółka wystąpiła do Zamawiającego z propozycją aneksowania terminu zakończenia przedmiotu Umowy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu,
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Aktualizacja informacji o umowie z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. 71.03KB Plik: Aktualizacja informacji o umowie z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry