Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Aktualizacja informacji o umowie z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

Aktualizacja informacji o umowie z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

Raporty bieżące 2019-03-29 15:42

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2016 z dnia 31 maja 2016 roku oraz nr 38/2018 z dnia 16 października 2018 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA („Spółka”) informuje, że nadal trwają prace związane z realizacją umowy na dostawę materiałów pomocniczych i montaż pakietów wyposażenia elektrycznego, dostawa kabli, układanie, podłączanie i uszczelnianie oraz uziemienie nadziemne tras kablowych.  Przedmiotowa umowa związana jest z realizacją przez Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. "pod klucz" dwóch bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. korzystając z zapisów umowy umożliwiających mu zmianę harmonogramu realizacji umowy i harmonogramu rzeczowo - finansowego ma zamiar wydłużyć termin końcowy realizacji przedmiotu umowy. Strony obecnie uzgadniają warunki dalszej realizacji umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Krzysztof Czajka - Członek Zarządu,
Jan Wilk - prokurent

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Aktualizacja informacji o umowie z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. 128.94KB Plik: Aktualizacja informacji o umowie z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry