Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Aktualizacja informacji o umowie z Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc.

Aktualizacja informacji o umowie z Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc.

Raporty bieżące 2017-12-28 11:34

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku, Zarząd ELEKTROBUDOWY SA („Spółka”) informuje, że nadal trwają prace związane z realizacją umowy na wykonanie wraz z dostawami instalacji elektrycznych i teletechnicznych związanych z budową Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis w ramach Stopniowego i Adaptywnego Programu dla Europy Etap III w Redzikowie, które Spółka realizuje na podstawie umowy zawartej z Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc. (zwaną dalej „Amec Foster Wheeler”) z siedzibą w USA. 

Spółka wystąpiła do Amec Foster Wheeler z propozycją zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu
Jan Wilk - Prokurent

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Aktualizacja informacji o umowie z Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc. 70.42KB Plik: Aktualizacja informacji o umowie z Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry