Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Aktualizacja informacji nt. współpracy z Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc.

Aktualizacja informacji nt. współpracy z Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc.

Raporty bieżące 2019-07-26 15:55

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r., Zarząd ELEKTROBUDOWY SA ["Spółka"] informuje, że nadal trwają prace związane z realizacją umowy z Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc. z siedzibą w USA [Wood] na wykonanie wraz z dostawami, instalacji elektrycznych i teletechnicznych związanych z budową Etapowego, adaptacyjnego podejścia do obrony przeciwrakietowej w Europie, Etap III, Aegis Ashore Poland, w Redzikowie.

Aktualnie strony prowadzą uzgodnienia w zakresie warunków zawarcia kolejnego aneksu wartościowego i terminowego. W ramach dalszej współpracy Wood oczekuje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 1,8 mln USD w formie gwarancji bankowej należytego wykonania umowy. Spółka wystąpiła do jednego z banków finansujących działalność Spółki z wnioskiem o wystawienie takiej gwarancji. 

Podstawa prawna                                                                                                         
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu
Hubert Staszewski - Członek Zarządu 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Aktualizacja informacji nt. współpracy z Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc. 130.53KB Plik: Aktualizacja informacji nt. współpracy z Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry