Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Raporty bieżące 2019-11-29 19:58

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 138/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r., Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż niezależnie od pozostającego w toku procesu uzgadniania z Wierzycielami długoterminowej struktury finansowania, w dniu dzisiejszym podpisana została umowa zmieniająca [Umowa Zmieniająca], której treść obejmuje następujące okoliczności:

A. Brak do 15 grudnia 2019 r. któregokolwiek z poniższych zdarzeń stanowi każdorazowo Zdarzenie Uzasadniające Rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w Umowie o Finansowanie:

(i) rozpoczęcie budowania księgi popytu (book buildingu) na akcje Emitenta;
(ii) przydział emisji akcji Emitenta serii F; oraz
(iii) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji Emitenta serii F.

B. Data Końcowa została zmieniona na dzień 15 grudnia 2019 r.
C. Najpóźniej w dniu 19 grudnia 2019 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu Umowy o Finansowanie, staną się wymagalne [o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą].

Emitent otrzymał również oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń od Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Tym samym, Umowa Zmieniająca weszła w życie w dniu 29 listopada 2019 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Podgórski - Prezes Zarządu
Hubert Staszewski - Członek Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. 152.5KB Plik: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry