Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Raporty bieżące 2019-10-04 18:50

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 117/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie informacji  nt. zawarcia umowy zmieniającej i ujednolicającej [Umowa Ujednolicająca], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 4 października 2019 r. TUiR Allianz Polska S.A. [Allianz] oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. [Euler Hermes] złożyli wszystkim stronom Umowy Zmieniającej podpisane oświadczenia (datowane odpowiednio na 2 października 2019 r. oraz 3 października 2019 r.), w wyniku czego Allianz oraz Euler Hermes przystąpili w charakterze wierzyciela do Umowy o Finansowanie zmienionej Umową Ujednolicającą,  a ponadto w tym samym dniu Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group złożył (datowane na 1 października 2019 r.) oświadczenie zmieniające dotyczące Umowy Ujednolicającej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.              

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Podgórski - Prezes Zarządu 
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. (RB 120_2019) 456.8KB Plik: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. (RB 120_2019)

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry