Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Raporty bieżące 2019-09-03 16:19

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 93/2019 z dnia 2 września 2019 roku dotyczącego aktualizacji informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. [Umowa o Finansowanie], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 3 września 2019 roku, w związku z podpisaniem przez wszystkie strony, weszła w życie ze skutkiem od dnia 2 września 2019 roku umowa zmieniająca do Umowy o Finansowanie na mocy, której wydłużono do dnia 17 września 2019 r. datę wypełnienia zobowiązania Spółki do uzgodnienia z Bankami i Ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania [termsheet] obejmującej zarówno dług jak i dokapitalizowanie.

Umowa zmieniająca została podpisana przez następujące banki: Bank Handlowy w Warszawie S.A., mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Haitong Bank S.A., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, BNP Paribas Bank Polska S.A.,  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. [Banki] oraz ubezpieczycieli: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., TUiR Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. i AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. [Ubezpieczyciele].

Niezależnie od powyższego, zaktualizowane, o okoliczność zawarcia powyższej umowy zmieniającej, zostały oświadczenia złożone przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

W pozostałym zakresie warunki Umowy o Finansowanie nie uległa zmianom.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jacek Podgórski - Prezes Zarządu
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. 131.64KB Plik: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry