Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Raporty bieżące 2019-10-10 20:50

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 117/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. [Umowa o Finansowanie], Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż do dnia 10 października 2019 r. nie zostały zakończone uzgodnienia pomiędzy Spółką oraz  Wierzycielami  w zakresie długoterminowej struktury finansowania [termsheet] obejmującej zarówno dług jak i dokapitalizowanie, co stanowi jeden z przypadków naruszenia opisanych w Umowie o Finansowanie, uprawniających Wierzycieli do jej wypowiedzenia.

Wobec wystąpienia powyższego przypadku naruszenia oraz w celu umożliwienia dokończenia uzgodnień w zakresie termsheet,  w dniu dzisiejszym Spółka wystąpiła do wszystkich Wierzycieli z formalnym wnioskiem o potwierdzenie, że Wierzyciele nie będą wykonywać swoich uprawnień związanych z możliwością wypowiedzenia Umowy o Finansowanie na podstawie powyższego przypadku naruszenia. Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka otrzymała takie potwierdzenia ze strony części Wierzycieli, wobec czego na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego istnieje formalna podstawa uprawniająca Wierzycieli do wypowiedzenia Umowy o Finansowanie. Spółka spodziewa się, że brakujące potwierdzenia pozostałych Wierzycieli zostaną złożone w dniu 11 października 2019 roku, co spowoduje ustanie formalnej podstawy do wypowiedzenia Umowy o Finansowanie, o czym Spółka będzie informować w trybie kolejnych raportów.  

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę: 
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Czajka - Członek Zarządu

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. 131.16KB Plik: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry