Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji finansowania działalności

Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji finansowania działalności

Raporty bieżące 2019-08-07 18:10

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2019 z 26 lipca 2019 roku w sprawie aktualizacji informacji nt. przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności w zakresie m.in. rozpoczęcia procesu pozyskania inwestora branżowego Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w odpowiedzi na otrzymaną w dniu 7 sierpnia 2019 roku ofertę objęcia akcji Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji Emitent rozpocznie proces negocjacji z Zarmen sp. z o.o. (Inwestor) w przedmiocie szczegółowych parametrów potencjalnej transakcji dokapitalizowania Spółki, w tym jej parametrów cenowych, struktury transakcji jak również warunków współpracy operacyjnej Emitenta z Inwestorem.

Tym samym w ramach przedmiotowego procesu Emitent rozpoczyna etap rozmów z potencjalnymi inwestorami branżowymi. Emitent w toku realizacji opcji pozyskiwania inwestora branżowego planuje również prowadzenie analogicznych rozmów z alternatywnymi inwestorami w przypadku przedstawiania przez nich satysfakcjonującej oferty objęcia akcji.

O kolejnych etapach rozmów lub ustaleń z potencjalnymi inwestorami lub jednym wybranym inwestorem Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących.

Podstawa prawna 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.      

Osoby reprezentujące Spółkę: 
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu
Hubert Staszewski - Członek Zarządu  

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji finansowania działalności 127.25KB Plik: Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji finansowania działalności

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry