Strona główna/Relacje Inwestorskie/Raporty bieżące/Aktualizacja informacji nt. postępowania ugodowego

Aktualizacja informacji nt. postępowania ugodowego

Raporty bieżące 2019-07-12 18:44

Zarząd ELEKTROBUDOWA S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) informuje, że w dniu 12 lipca 2019 r. odbyło się przed Sądem Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach posiedzenie w sprawie zawezwania do próby ugodowej o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2019 z 23 kwietnia 2019 r. złożone przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. („PKN Orlen”), na którym PKN Orlen zawiadomił, że zgodnie z decyzją PKN Orlen na obecnym etapie nie jest w stanie zawrzeć ugody w kształcie zaproponowanym przez Spółkę i tym samym powyższa decyzja kończy postępowanie wszczęte na postawie powyższego zawezwania.

Jednocześnie odpowiedź Spółki na zawezwanie do próby ugodowej o którym mowa w raporcie bieżącym nr 61/2019, złożone w dniu 27 czerwca 2019 r., w którym Spółka wezwała do próby ugodowej PKN Orlen co do kwoty ok. 122,1 mln PLN zostało wydzielone do odrębnego rozpoznania, przy czym na dzień publikacji niniejszego komunikatu termin posiedzenia dla rozpoznania powyższej odpowiedzi nie został wyznaczony. O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z powyższymi kwestiami Spółka będzie informować w trybie właściwych raportów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Roman Przybył - Prezes Zarządu
Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Aktualizacja informacji nt. postępowania ugodowego 130.16KB Plik: Aktualizacja informacji nt. postępowania ugodowego

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry