Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Strona główna/Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny /Dobre praktyki spółek notowanych na GPW/Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Raport bieżący EBI nr 3/2016

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna (Spółka) przekazuje raport dotyczący incydentalnego naruszenia zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Janusz Juszczyk - Prezes Zarządu
Jan Wilk - Prokurent

Opis incydentalnego naruszenia zasad szczegółowychPlik do pobrania w formacie PDF: plik .pdf

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry