Rada Nadzorcza

Karol Żbikowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również Studia Podyplomowe Bankowości Inwestycyjnej - London Guildhall University i Gdańskiej Akademii Bankowej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.

Pan Karol Żbikowski w latach 1994 - 1997 był zatrudniony w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. W latach 1997 - 2003 pracował w Societe Generale Securities Polska, gdzie w latach 1997-1998 sprawował funkcję Członka Zarządu, a następnie od 1999 do 2003 Prezesa Zarządu. W latach 2003-2005 był doradcą w Enterprise Investors, a w latach 2004-2005 partnerem w Investor Relations Partners. W 2005 roku był doradcą Zarządu Orbis SA. Od 2005 pracował w grupie Unicredit CAIB, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu IR Services sp. z o.o., od 2006 roku był Dyrektorem Zarządzającym w Unicredit Markets & Investment Banking. Od 2008 do 2011 roku był Członkiem Zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. W latach 2011 - 2015 był Wiceprezesem i Prezesem Zarządu Incentive Solutions Polska. Aktualnie prowadzi działalność w zakresie doradztwa gospodarczego.

Pan Karol Żbikowski przewodniczył radom nadzorczym spółek z grupy WSiP - operatora logistycznego Alfa Logis oraz Wydawnictwa Zielona Sowa. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych: Grupy Kapitałowej Fasing SA, Elektrim Telekomunikacja sp. z o.o., Cersanit S.A. oraz WSiP SA, Magellan S.A. Echo Investment SA.

Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych Spółek Sanok Rubber Company S.A., BBI Development S.A. oraz Prochem S.A., gdzie pełni rolę Przewodniczącego.
Pan Karol Żbikowski złożył oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członkiem Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA jest od 24 kwietnia 2008 roku.

Tomasz Mosiek
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

W 1990 r. ukończył Politechnikę Poznańską z tytułem magistra inż. budownictwa. W 1991 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, zaś w 1995 r. licencję doradcy inwestycyjnego. Dodatkowo ukończył szereg kursów i szkoleń dotyczących zarządzania ryzykiem finansowym, zarządzania funduszami emerytalnymi, instrumentów pochodnych, a także rynku obligacji w Polsce i na świecie.

Karierę zawodową rozpoczął w Poznańskiej Giełdzie Kapitałowej gdzie w 1991 roku pracował jako makler w obrocie towarowym, a następnie w Wielkopolskim Domu Maklerskim SA. W latach 1992 - 1994 pracował w Biurze Maklerskim Pomorskiego Banku Kredytowego SA jako makler, Kierownik Zespołu Rynku Wtórnego, a następnie Kierownik Zespołu Inwestycji. W 1995 r. był zatrudniony jako analityk w Creditanstalt Securities SA. Od 1995 do 1998 r. pracował jako zarządzający funduszem w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych „Korona” SA. W latach 1999 do 2001 pełnił obowiązki Dyrektora Inwestycyjnego - Członka Zarządu Zurich Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA. Od 2001 r. do 2005 r. pracował w VIVID.PL S.A. jako Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu tej Spółki. W roku 2004 był zatrudniony jako doradca inwestycyjny w Erste Securities Polska S.A. W latach 2005 r. do 2007 r. pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska SA i w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. jako doradca inwestycyjny oraz w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. jako doradca inwestycyjny - zarządzający funduszami.
Od 2007 r. do 2008 r. był zatrudniony w spółce AZEN Sp. z o.o., pełniąc w okresie od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r. funkcję Prezesa Zarządu tej Spółki. W 2009 r. był doradcą inwestycyjnym w AXA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA w Warszawie.

W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek.
Pan Tomasz Mosiek złożył oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członkiem Rady Nadzorczej  ELEKTROBUDOWA SA jest od 24 kwietnia 2008 roku.

Konrad Hernik
Członek Rady Nadzorczej

Pan Konrad Hernik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Organizacja
i zarządzanie oraz Zarządzanie i marketing. Ukończył także studia podyplomowe „Matematyka finansowa” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Od 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Buma Factory Sp. z o.o. Sk. w Grupie Buma, w której odpowiedzialny jest za zarządzanie strategiczne i operacyjne. Od 2017 roku Wiceprezes Zarządu Automotive Experts & more Sp. z o.o. odpowiedzialny za obszary: zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, poszukiwania obszarów synergii, optymalizacji procesów, fuzji i przejęć.
W latach 2004 do 2017 roku związany z Grupą Armatura: w latach 2004 - 2016 jako Prezes Zarządu Spółki Armatura Kraków SA odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne i operacyjne, zarządzanie finansami, budowę i rozwój grupy kapitałowej. W spółkach Grupy Armatura pełnił funkcje Prezesa Zarządu w: Armatoora SA (2009-2016), Armagor SA (2009-2014), Arm Property Sp. z o.o. (2015-2016), Armatoora SA i wsp. Sp. k.; Vice President & Treasurer w KFA USA Inc. Elgin USA (2004-2005).

W latach 2001 do 2004 był Dyrektorem Ekonomiczno - Finansowym w Excellent SA i Excellent Profile S.j. odpowiedzialnym za zarządzanie finansami firmy i wsparcie zarządzania działalnością operacyjną. W latach 2000 do 2001 był związany z Grupą Jagiellonia jako Dyrektor Zarządzający w Wydawnictwie Jagiellonia SA oraz Dyrektor w Jagiellonia Inwestycje Sp. z o.o. W latach 1998 - 2000 pełnił funkcję  Dyrektora Finansowego w Instal Kraków SA. W latach 1997 - 1998 był Kierownikiem Zespołu Zarządzania Portfelem Banku w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Banku Przemysłowo - Handlowym w Krakowie. Wcześniej w latach 1993 do 1997 był związany z Grupą Penetrator w Krakowie.Pan Konrad Hernik od 2017 roku występuje w charakterze Członka Rady Nadzorczej Invena SA w Gdańsku. Poprzednio zasiadał w radach nadzorczych: Aquaform SA (2014-2016), Armaton SA (2013-2015), Armadimp SA (2012- 2014), Krakchemia SA (2007 - 2010), Maryland Sp. z o.o. (2001 - 2004), Energopol Południe SA (1998 - 2000), Polnord SA (1998 - 1999), Bankowe Towarzystwo Leasingowe (1998).

Pan Konrad Hernik od 2018 roku jest Dyrektorem Regionu Małopolska Towarzystwa Ekonomistów Polskich w Warszawie. W latach 2013 - 2017 pełnił funkcję Wiceprezydenta ds. Handlu Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie.  

Pan Konrad Hernik złożył oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członkiem Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA jest od 18 grudnia 2018 roku.

Grzegorz Krystek
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Elektrycznego i Szkoły Business’u Politechniki Warszawskiej. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Partner.

 W latach 2010-2016 zasiadał we władzach giełdowej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jako Wiceprezes ds. Operacyjnych i Handlu, był odpowiedzialny m.in. za operacyjną działalność Grupy PGE w zakresie wydobycia węgla, elektrowni konwencjonalnych, elektrociepłowni opalanych węglem, gazem oraz biomasą, dystrybucji energii elektrycznej i energetyki odnawialnej. Opracowywał, rozwijał i wdrażał systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami (ERP). Pracował w polskich i zagranicznych firmach sektora energetycznego przy największych projektach związanych z prywatyzacją, restrukturyzacją i rozbudową sektora energetycznego. Ekspert w Council of European Energy Regulators (CEER). W latach 2003-2004 współautor Krajowego Planu Redukcji Emisji. Wcześniej jako Dyrektor ds. Energetyki oraz Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w firmie Elektrim odpowiedzialny m.in. za aranżację finansowania i budowę elektrowni Pątnów II, akwizycję aktywów energetycznych, opracowanie i wdrożenie procesów restrukturyzacji spółek Grupy Elektrim oraz zarządzanie portfelem aktywów energetycznych. W firmie Arthur Andersen zajmował się sektorem energetycznym i koordynował projekty w tym obszarze. Prowadził procesy prywatyzacyjne firm sektora energetycznego dla inwestorów zagranicznych oraz Ministra Skarbu Państwa. Pracował w firmach Westinghouse, New York State Electric & Gas i Apache Corp.

W przeszłości zasiadał w Radach Nadzorczych Spółek: EM Yachts, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Elektrim Megadex, Elektrim-Volt, Polska Grupa Energetyczna - Przewodniczący Komitetu Strategii i Rozwoju, Członek Komitetu Audytu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz w PGE Dystrybucja jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Pan Grzegorz Krystek złożył oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członkiem Rady Nadzorczej  ELEKTROBUDOWA SA jest od 9 listopada 2017 roku.

Artur Małek
Członek Rady Nadzorczej 

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości na Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Rachunkowości i Finansów w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł Executive MBA (Oxford Brookes University/Polish Open University w Warszawie) oraz ukończył studia ICAN Institute - The Strategic Leadership Academy w Warszawie. Uczestniczył w szeregu kursów i szkoleń z obszaru zarządzania i finansów.

Karierę zawodową rozpoczął w firmie Optimus-ic SA (obecnie Comp SA), gdzie w latach 1997 do 2000 był Kierownikiem Działu Planowania. W okresie od 2000 do 2004 roku pracował w Novitus SA (obecnie Comp SA) jako Kontroler Finansowy. Następnie podjął zatrudnienie w Wola Info SA (obecnie Davoteam SA), gdzie w latach 2004-2010 był zatrudniony na stanowisku Dyrektor ds. Controlingu. W 2008 roku podjął zatrudnienie w Noblestar Polska sp. z o.o. gdzie do 2010 roku pracował na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych, Członka Zarządu. W latach 2010-2014 zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych w Benefit Systems SA.

Od 2011 roku jest Członkiem Zarządu Fitness MCG sp. z o.o. zaś od 2014 roku zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych w spółce Calypso Fitness SA. W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek. Obecnie pełni funkcje: W-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej Amica SA, Członek Rady Nadzorczej Vistula Group SA i Medicalgorithmics SA oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki EFC Fitness SA.
Pan Artur Małek złożył oświadczenie, że spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członkiem Rady Nadzorczej  ELEKTROBUDOWA SA jest od 22 maja 2014 roku.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry