Prospekt emisyjny

Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego jest publikowana jedynie w celach informacyjnych.

Prospekt Emisyjny został udostępniony w formie drukowanej:

  • w siedzibie Emitenta: ELEKTROBUDOWA SA, adres: Katowice, ul. Porcelanowa 12,
  • w siedzibie Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., oferującego papiery wartościowe objęte prospektem, adres: Warszawa, ul. Chałubińskiego 8,
  • w Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., adres: Warszawa, ul. Traugutta 7/9,
  • w Centrum Informacji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie, adres: Plac Powstańców Warszawy 1,
  • w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, adres: ul. Książęca 4.

Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym, który wyraził zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu papierów wartościowych objętych Prospektem jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie.

 

Prospekt emisyjny akcji serii D ELEKTROBUDOWA SA Prospekt do pobrania w formacie PDF: plik .pdf

Kategoria: powiązane pliki [6]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Aneks nr 1 345.08KB Plik: Aneks nr 1
pdf Aneks nr 2 68.47KB Plik: Aneks nr 2
pdf Aneks nr 3 91.59KB Plik: Aneks nr 3
pdf Aneks nr 4 87.86KB Plik: Aneks nr 4
pdf Aneks nr 5 113.39KB Plik: Aneks nr 5
pdf Prospekt emisyjny akcji serii D 4.09MB Plik: Prospekt emisyjny akcji serii D

 

Prospekt emisyjny akcji serii C ELEKTROBUDOWA SA:

Wprowadzenie Akcji do obrotu publicznego następuje na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Nr DIF/E/4110/40/50/2005 z dnia 31 maja 2005 r.

Państwem działania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie jest Rzeczpospolita Polska i wyłącznie w państwie działania tego organu można uczestniczyć w subskrypcji papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu objętych tym Prospektem. Na terytorium innych państw niż Rzeczpospolita Polska, Prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.

Szczegóły oferty zawarte są w Prospekcie Emisyjnym 249.096 Akcji zwykłych na okaziciela serii C ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA:

Prospekt emisyjny akcji serii C ELEKTROBUDOWA SA Prospekt do pobrania w formacie PDF: plik .pdf

Kategoria: powiązane pliki [11]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Pełna wersja prospektu emisyjnego 1.49MB Plik: Pełna wersja prospektu emisyjnego
pdf Rozdział I - Podsumowanie i czynniki ryzyka 163.3KB Plik: Rozdział I - Podsumowanie i czynniki ryzyka
pdf Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 75.99KB Plik: Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie
pdf Rozdział III - Dane o Emisji 167.12KB Plik: Rozdział III - Dane o Emisji
pdf Rozdział IV - Dane o Emitencie 48.02KB Plik: Rozdział IV - Dane o Emitencie
pdf Rozdział IX - Załączniki 135.3KB Plik: Rozdział IX - Załączniki
pdf Rozdział V - Dane o działalności Emitenta 121.16KB Plik: Rozdział V - Dane o działalności Emitenta
pdf Rozdział VI - Dane o organizacji 108.9KB Plik: Rozdział VI - Dane o organizacji
pdf Rozdział VII - Sprawozdania finansowe 485.63KB Plik: Rozdział VII - Sprawozdania finansowe
pdf Rozdział VIII - Informacje dodatkowe 200.81KB Plik: Rozdział VIII - Informacje dodatkowe
pdf Wersja skrócona prospektu emisyjnego 166.76KB Plik: Wersja skrócona prospektu emisyjnego
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry