Projekty uchwał NWZ

ELEKTROBUDOWA SA w upadłości                                                                         Katowice, dnia 21 kwietnia 2020 r.

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 MAJA 2020 R.


PROJEKT
UCHWAŁA Nr 1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłościz dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………………………….. 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 2/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłościz dnia 11 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego WalnegoZgromadzenia

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Grzegorza Józefa Krystka.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Krzysztofa Stanisława Szlaga.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Pawła Mikołaja Laskowskiego- Fabisiewicza.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Ryszarda Dariusza Trepczyńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Tomasza Mariana Mazurczaka.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Tomasza Jerzego Rogala.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej — Pana/Pani………..
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej — Pana/Pani………..
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej — Pana/Pani………..
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej — Pana/Pani………..
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej — Pana/Pani………..
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej — Pana/Pani………..
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej — Pana/Pani………..
18. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka czy Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie. 
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 3/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłościz dnia 11 maja 2020 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Grzegorza Józefa Krystka

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Józefa Krystka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Żądanie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Grzegorza Józefa Krystka złożyło Porozumienie akcjonariuszy  Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej.

 

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 4/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłościz dnia 11 maja 2020 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Krzysztofa Stanisława Szlaga

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Stanisława Szlaga.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Żądanie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Krzysztofa Stanisława Szlaga złożyło Porozumienie akcjonariuszy  Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej.


PROJEKT
UCHWAŁA Nr 5/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłościz dnia 11 maja 2020 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Pawła Mikołaja Laskowskiego - Fabisiewicza
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Mikołaja Laskowskiego- Fabisiewicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Żądanie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Pawła Mikołaja Laskowskiego- Fabisiewicza złożyło Porozumienie akcjonariuszy  Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej.

 

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 6/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłościz dnia 11 maja 2020 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Ryszarda Dariusza Trepczyńskiego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Dariusza Trepczyńskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Żądanie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Ryszarda Dariusza Trepczyńskiego złożyło Porozumienie akcjonariuszy  Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej.


PROJEKT
UCHWAŁA Nr 7/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłościz dnia 11 maja 2020 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Tomasza Mariana Mazurczaka
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Mariana Mazurczaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Żądanie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Tomasza Mariana Mazurczaka złożyło Porozumienie akcjonariuszy  Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej.


PROJEKT
UCHWAŁA Nr 8/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłościz dnia 11 maja 2020 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Tomasza Jerzego Rogala
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Jerzego Rogala.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Żądanie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Tomasza Jerzego Rogala złożyło Porozumienie akcjonariuszy  Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej.


PROJEKT
UCHWAŁA Nr 9/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłościz dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pana/Pani ……………………… 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią……...……………………………..do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Uzasadnienie: Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Żądanie powołania członka Rady Nadzorczej złożyło Porozumienie akcjonariuszy  Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o powołanie członka Rady Nadzorczej.

 

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 10/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłościz dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pana/Pani………………….  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią……...……………………………..do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Uzasadnienie: Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Żądanie powołania członka Rady Nadzorczej złożyło Porozumienie akcjonariuszy  Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o powołanie członka Rady Nadzorczej.

 

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 11/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłościz dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pana/Pani………………  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią……...……………….………… do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
Uzasadnienie: Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Żądanie powołania członka Rady Nadzorczej złożyło Porozumienie akcjonariuszy  Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o powołanie członka Rady Nadzorczej.


PROJEKT
UCHWAŁA Nr 12/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłościz dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pana/Pani ………………… 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią……...……………………………..do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
Uzasadnienie: Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Żądanie powołania członka Rady Nadzorczej złożyło Porozumienie akcjonariuszy  Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o powołanie członka Rady Nadzorczej.

 

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 13/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłościz dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pana/Pani…………….  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią……...……………………………..do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Uzasadnienie: Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Żądanie powołania członka Rady Nadzorczej złożyło Porozumienie akcjonariuszy  Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o powołanie członka Rady Nadzorczej. 

 

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 14/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłościz dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pana/Pani…………….  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią……...……………………………..do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Uzasadnienie: Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Żądanie powołania członka Rady Nadzorczej złożyło Porozumienie akcjonariuszy  Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o powołanie członka Rady Nadzorczej.

 

PROJEKT
UCHWAŁA Nr 15/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłościz dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pana/Pani…………….  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią……...……………………………..do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Uzasadnienie: Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Żądanie powołania członka Rady Nadzorczej złożyło Porozumienie akcjonariuszy  Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o powołanie członka Rady Nadzorczej.


PROJEKT
UCHWAŁA Nr 16/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w upadłościz dnia 11 maja 2020 roku rozstrzygająca, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka czy Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Koszty zwołania i odbycia zgromadzenia mają ponieść Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 400 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza na podstawie art. 400 § 1 KSH, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka czy Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie. Z uwagi na to, że przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozpoznanie wyłącznie wniosków  Porozumienia akcjonariuszy  Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”), w projekcie uchwały przyjęto pokrycie kosztów przez Akcjonariuszy.

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry