Prognozy finansowe

Prognozy finansowe Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SA (dane w mln zł)

2018 Prognoza
(publikacja 06.02.2018)
Korekta prognozy (publikacja 30.05.2018) Korekta prognozy (publikacja 10.09.2018) Korekta prognozy (publikacja 15.11.2018) Wykonanie Stopień realizacji
Przychody ze sprzedaży 959,7 959,7 898,5 898,5 763,5  85% 
Zysk netto 46,0 27,3 strata netto 44,7 strata netto 44,7 strata netto 71,7  -60,4% 
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ELEKTROBUDOWY 45,7 27,1 strata netto 44,7 strata netto 44,7 strata netto 71,7  -60,4% 
2017 Prognoza
(publikacja 30.01.2017)
Wykonanie Stopień realizacji
Przychody ze sprzedaży 1066,4 902,9 84,7
Zysk netto 51,1 58,6 114,7
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ELEKTROBUDOWY 51,1 58,6 114,7
2016 Prognoza
(publikacja 25.01.2016)
Wykonanie Stopień realizacji
Przychody ze sprzedaży 1122,3 971,5 86,6%
Zysk netto 50,9 55,1 108,3%
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ELEKTROBUDOWY 50,9 55,1 108,3%
2015 Prognoza
(publikacja 25.02.2015)
Korekta prognozy (16.11.2015) Wykonanie Stopień realizacji
Sales revenue 1 196,9 1 196,9 1 242,8 103,8%
Przychody ze sprzedaży 45,0 59,5 50,0 84,0%
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ELEKTROBUDOWY 45,0 59,6 50,2 84,2%
2014 Prognoza
(publikacja 14.04.2014)
Wykonanie Stopień realizacji
Przychody ze sprzedaży 1 233,8 1 108,3 89,8%
Zysk netto 23,0 27,0 117,4%
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ELEKTROBUDOWY 23,0 27,3 118,7%
2013 Prognoza
(publikacja 26.04.2013)
Korekta prognozy (02.12.2013) Wykonanie Stopień realizacji
Przychody ze sprzedaży 1 014,6 881,9 905,5 102,7%
Zysk netto 42,1 19,3 17,6 91,2%
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ELEKTROBUDOWY 41,6 18,9 17,2 91,0%
2012 Prognoza
(publikacja 28.03.2012)
Wykonanie Stopień realizacji
Przychody ze sprzedaży 1 009,6 1 018,0 100,8%
Zysk netto 38,5 23,2 60,3%
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ELEKTROBUDOWY - 22,9 -
2011 Prognoza
(publikacja 11.02.2011)
Korekta prognozy (14.11.2011) Wykonanie Stopień realizacji
Przychody ze sprzedaży 793,5 930,7 945,2 101,6%
Zysk netto 48,6 38,2 38,1 99,7%
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ELEKTROBUDOWY - 38,1 37,9 99,5%
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
xlsx Prognozy finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA 12.36KB Plik: Prognozy finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry