Pozostałe dokumenty

Kategoria: powiązane pliki [6]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Oświadczenia Członków Komitetu Audytu 10.55MB Plik: Oświadczenia Członków Komitetu Audytu
pdf Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej, że spełniają kryteria przewidziane dla niezależnych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA 2.11MB Plik: Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej, że spełniają kryteria przewidziane dla niezależnych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA
pdf Oświadczenie o niezależności Pana Karola Żbikowskiego (Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń) 731.1KB Plik: Oświadczenie o niezależności Pana Karola Żbikowskiego (Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń)
pdf Oświadczenie o niezależności Pana Tomasza Mośka (Członka Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń) 751.43KB Plik: Oświadczenie o niezależności Pana Tomasza Mośka (Członka Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń)
pdf Polityka różnorodności w ELEKTROBUDOWIE SA 861.68KB Plik: Polityka różnorodności w ELEKTROBUDOWIE SA
pdf Polityka wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających w ELEKTROBUDOWIE SA 451.43KB Plik: Polityka wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających w ELEKTROBUDOWIE SA
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Działalność charytatywna ELEKTROBUDOWY SA w 2016 roku 399.54KB Plik: Działalność charytatywna ELEKTROBUDOWY SA w 2016 roku
Kategoria: powiązane pliki [4]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących za 2012 rok 77.58KB Plik: Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących za 2012 rok
pdf Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących za 2013 rok 74.73KB Plik: Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących za 2013 rok
pdf Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących za 2014 rok 78.07KB Plik: Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących za 2014 rok
pdf Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących za 2015 rok 100.65KB Plik: Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących za 2015 rok
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry