Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Wskaźnik rentowności netto
zysk/strata netto / przychody ze sprzedaży (%)
-9,4
6,5
 5,7
 4,0
2,4
 1,9
2,3
 3,2
 5,7
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
średni stan majątku obrotowego / średni stan zobowiązań krótkoterminowych
1,4
1,6
 1,5
 1,4
 1,3
1,4 
1,5 
 1,6
1,7 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
stan kapitału obcego / stan majątku ogółem (%)
62,4
51,6
 53,5
 56,9
 62,9
 57,9
 53,9
 51,2
 44,7
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) 
zysk/strata netto / średni stan majątku ogółem (%)
-8,6
6,5
 6,1
 5,5
 3,2
 2,4
 3,4
 4,6
8,6

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
xlsx Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA 11.02KB Plik: Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry