Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe ELEKTROBUDOWY SA

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE 2018 2017  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Rentowność sprzedaży
zysk/strata netto / przychody ze sprzedaży (%) -9,2 6,0 5,7 3,9 2,7 1,6 3,7 4,5 6,6
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
średni stan majątku obrotowego / średni stan zobowiązań krótkoterminowych  1,4 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,5 1,5 1,7
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
stan kapitału obcego / stan majątku ogółem (%) 61,7 51,2 52,9 56,1 62 57,5 50,2 49,4 43,9
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk/strata netto / średni stan majątku ogółem (%) -8,1 5,8 5,9 5,2 3,5 1,8 5,3 6,6 9,5

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
xlsx Podstawowe wskaźniki finansowe ELEKTROBUDOWY SA 11.2KB Plik: Podstawowe wskaźniki finansowe ELEKTROBUDOWY SA
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry