Kalendarz inwestora

Nadchodzące wydarzenia

  • RSS
15 Listopada 2018

Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartały 2018 roku

17 Września 2018

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku

15 Maja 2018

Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku

28 Marca 2018

Spotkanie z analitykami i zarządzającymi

27 Marca 2018

Jednostkowy raport roczny ELEKTROBUDOWA SA za 2017 rok

27 Marca 2018

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2017 rok

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry