Kalendarz inwestora

Nadchodzące wydarzenia

  • RSS
27 Listopada 2020

Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku

30 Września 2020

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku

29 Lipca 2020

Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku

30 Czerwca 2020

Jednostkowy raport roczny ELEKTROBUDOWA SA za 2019 rok

30 Czerwca 2020

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za 2019 rok

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry