Kalendarz inwestora

Nadchodzące wydarzenia

  • RSS
19 Grudnia 2017

Wypłata dywidendy - II rata

15 Listopada 2017

Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku

09 Listopada 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA

więcej informacji
31 Sierpnia 2017

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

03 Sierpnia 2017

Wypłata dywidendy - I rata

20 Lipca 2017

Nabycie prawa do dywidendy

15 Maja 2017

Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku

25 Kwietnia 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA

20 Marca 2017

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2016 rok

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry