Kalendarz inwestora

Nadchodzące wydarzenia

  • RSS
26 Listopada 2019

Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartały 2019 roku

20 Września 2019

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku

30 Maja 2019

Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku

30 Kwietnia 2019

Jednostkowy raport roczny ELEKTROBUDOWA SA za 2018 rok

30 Kwietnia 2019

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za 2018 rok

Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry