Dokumenty do pobrania

Kategoria: powiązane pliki [24]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf GPW Dobre Praktyki 2016 ELEKTROBUDOWA SA 92.01KB Plik: GPW Dobre Praktyki 2016 ELEKTROBUDOWA SA
pdf Raport roczny R 2015 - wybrane dane finansowe 86.84KB Plik: Raport roczny R 2015 - wybrane dane finansowe
pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015 rok 1.05MB Plik: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015 rok
pdf Jednostkowe sprawozdanie z działalności za 2015 rok 712.85KB Plik: Jednostkowe sprawozdanie z działalności za 2015 rok
pdf Skonsolidowany raport roczny RS 2015 - wybrane dane finansowe 87.93KB Plik: Skonsolidowany raport roczny RS 2015 - wybrane dane finansowe
pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok 1.48MB Plik: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok
pdf Skonsolidowane sprawozdanie z działalności za 2015 rok 734.43KB Plik: Skonsolidowane sprawozdanie z działalności za 2015 rok
pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWY SA za 2015 rok 116.37KB Plik: Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWY SA za 2015 rok
pdf Raport z badania sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWY za 2015 rok 439.58KB Plik: Raport z badania sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWY za 2015 rok
pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2015 rok 118.37KB Plik: Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2015 rok
pdf Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2015 rok 534.34KB Plik: Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2015 rok
pdf List Prezesa do raportu rocznego za 2015 rok 85.62KB Plik: List Prezesa do raportu rocznego za 2015 rok
pdf List Prezesa do skonsolidowanego raportu za 2015 rok 85.69KB Plik: List Prezesa do skonsolidowanego raportu za 2015 rok
pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 26.04.2016 r. 107.58KB Plik: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 26.04.2016 r.
pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwołane na dzień 26.04.2016 r. 164.48KB Plik: Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwołane na dzień 26.04.2016 r.
pdf Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 65.48KB Plik: Wzór pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2015 rok 5.75MB Plik: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2015 rok
pdf Uchwała Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2015 wraz z załącznikiem 681.18KB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2015 wraz z załącznikiem
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem 3.48MB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2015 rok wraz z załącznikiem 586.53KB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2015 rok wraz z załącznikiem
pdf Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2015 rok 2.08MB Plik: Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2015 rok
pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA wraz z załącznikiem 1.26MB Plik: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA wraz z załącznikiem
pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ w dniu 26.04.2016 r. 178KB Plik: Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ w dniu 26.04.2016 r.
pdf Uchwały podjęte przez ZWZ ELEKTROBUDOWA SA w dniu 26.04.2016 r. 216.08KB Plik: Uchwały podjęte przez ZWZ ELEKTROBUDOWA SA w dniu 26.04.2016 r.
Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
do góry